logo

Trage website sneller maken

wordpress website

Hierbij een aantal methoden die wij gebruiken om je trage WordPress website te versnellen.

Afbeeldingen optimaliseren:
Comprimeer afbeeldingen zonder de kwaliteit aan te tasten.
Gebruik de juiste afbeeldingsindelingen (JPEG voor foto’s, PNG voor afbeeldingen).
Implementeer lui laden om afbeeldingen alleen te laden wanneer ze in de viewport van de gebruiker komen.

Minimaliseer HTTP-aanvragen:
Beperk het aantal elementen op een pagina (CSS, JavaScript, afbeeldingen) om HTTP-verzoeken te minimaliseren.
Combineer waar mogelijk meerdere CSS- of JavaScript-bestanden in één bestand.

Browser-caching inschakelen:
Stel de juiste cache-headers in om gebruik te maken van browser caching.
Hierdoor kunnen gebruikers statische bronnen lokaal opslaan, waardoor de laadtijd voor volgende bezoeken wordt verkort.
CSS en JavaScript optimaliseren:

wordpress

Verklein CSS- en JavaScript-bestanden om onnodige tekens te verwijderen.
Gebruik asynchroon laden voor niet-essentiële scripts om te voorkomen dat het renderen van de pagina wordt geblokkeerd.

Gebruik een Content Delivery Network (CDN):
Gebruik een CDN om statische inhoud wereldwijd over meerdere servers te verspreiden, waardoor de reactietijd van de server wordt verkort.

Optimaliseer de serverprestaties:
Upgrade uw hostingpakket of overweeg te verhuizen naar een snellere server.
Implementeer caching aan de serverzijde en gebruik technologieën zoals Varnish of Memcached.

Serverreactietijd verlagen:
Optimaliseer databasequery’s en server-side scripts.
Gebruik een prestatiebewakingsprogramma om knelpunten te identificeren en aan te pakken.

Redirects minimaliseren:
Minimaliseer het gebruik van redirects omdat ze extra HTTP-verzoeken toevoegen en de laadtijd verlengen.

Code optimaliseren:
Verwijder onnodige code en commentaar.
Optimaliseer de HTML, CSS en JavaScript van uw website voor betere prestaties.

GZIP-compressie implementeren:
Schakel GZIP-compressie in op uw server om de bestandsgrootte die via het netwerk wordt overgedragen te verkleinen.

Gebruik webveilige lettertypen of overweeg het gebruik van systeemlettertypen.
Minimaliseer het aantal lettertypevariaties en -gewichten.

Implementeer AMP (Accelerated Mobile Pages):
Overweeg, indien van toepassing, om AMP te implementeren voor sneller laden op mobiele apparaten.

Regelmatig controleren en testen:
Gebruik tools zoals Google PageSpeed Insights, GTmetrix of Pingdom om de prestaties van je website regelmatig te controleren en te testen.
Pak problemen aan die door deze tools worden geïdentificeerd om je site voortdurend te optimaliseren.
Door deze tips toe te passen, kunt u de snelheid en algemene prestaties van een trage website aanzienlijk verbeteren.

Deel dit bericht: